A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna >>>LISTA RANKINGOWA<<< - Specjalistyczne szkolenia
>>>LISTA RANKINGOWA<<< - Specjalistyczne szkolenia
[2018-10-15] >>>LISTA RANKINGOWA<<< - Specjalistyczne szkolenia

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, w wyniku zakończenia procedury oceny Wniosków o przyznanie wsparcia w postaci szkolenia specjalistycznego poniżej publikuje Listy rankingowe dot. projektu pn.: "StartUP z AKO".

Listy rankingowe


Wszystkie złożone Wnioski spełniły kryteria formalne. Kryterium merytorycznym decydującym o przyznaniu tej formy wsparcia było:

  • prawidłowe określenie celu kursu, bezpośrednio związanego z profilem uruchomionej działalności gospodarczej;
  • ocena czy przedmiotowy kurs prowadzić będzie do zdobycia przez przedsiębiorcę kwalifikacji, zasadniczo i bezpośrednio przydatnych w prowadzonej działalności gospodarczej oraz bezpośrednio powiązanych ze specyfiką nowo utworzonej firmy;
  • ocena czy przedmiotowy kurs ma na celu pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów przedsiębiorców.

Z osobami znajdującymi się na Liście rankingowej osób, które otrzymały środki finansowe na szkolenia specjalistyczne skontaktujemy się telefonicznie celem podpisania aneksu do Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo - doradczego.

Natomiast, Umowy pomiędzy Eurocentrum a Instytucjami, które realizować będą przedmiotowe kursy zostaną wysłane pocztą na adres ww. instytucji.

Poszczególne kursy muszą zakończyć się do dnia 31.01.2019 r.


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl