A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Aktualności
 
Terminy warsztatów poszukiwania pracy
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-12-04
 
Terminy warsztatów poszukiwania pracy
Poniżej publikujemy terminy warsztatów poszukiwania pracy - Grupa VII
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-11-10
 
Terminy warsztatów poszukiwania pracy
Poniżej publikujemy terminy warsztatów poszukiwania pracy - Grupa VI
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-08-21
 
Terminy warsztatów poszukiwania pracy
Poniżej publikujemy terminy warsztatów poszukiwania pracy - Grupa V
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-08-07
 
Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Ostateczna lista rankingowa - II grupa szkoleniowa
Po zakończeniu procedury odwoławczej publikujemy Ostateczną listę rankingową osób, które otrzymały wparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach II grupy szkoleniowej projektu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-06-28
 
Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej - II grupa szkoleniowa
Poniżej publikujemy Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-06-13
 
Terminy warsztatów poszukiwania pracy
Poniżej publikujemy terminy warsztatów poszukiwania pracy - Grupa IV
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-06-05
 
Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Ostateczna lista rankingowa - I grupa szkoleniowa
Po zakończeniu procedury odwoławczej publikujemy Ostateczną listę rankingową osób, które otrzymały wparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach I grupy szkoleniowej projektu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-05-10
 
WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU – OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE - wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – II grupa szkoleniowa
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości poniżej prezentuje Ostateczne listy rankingowe dot. wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – II grupa szkoleniowa w ramach projektu "Aktywny na rynku".
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-05-09
 
Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej - I grupa szkoleniowa
Poniżej publikujemy Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-04-20
 
WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU - wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – II grupa szkoleniowa
W wyniku procesu rekrutacji do II grupy szkoleniowej dot. wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywny na rynku” złożono 43 Formularze rekrutacyjne wraz z Opisem działalności gospodarczej.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-04-14
 
Terminy warsztatów poszukiwania pracy
Poniżej publikujemy terminy warsztatów poszukiwania pracy - Grupa III
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-31
 
Zakończenie rekrutacji do drugiej grupy szkoleniowej dot. otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
Informujemy, iż w związku z dużą liczbą zgłoszeń dot. otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywny na rynku” nabór do drugiej grupy szkoleniowej został zamknięty dnia 21.03.2017 r. o godz. 15:00.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-21
 
Harmonogram kursu e-Obywatel.
Poniżej publikujemy harmonogram kursu e-Obywatel - ECDL - grupa II.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-20
 
WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU – OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE - wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – I grupa szkoleniowa
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości poniżej prezentuje Ostateczne listy rankingowe dot. wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – I grupa szkoleniowa w ramach projektu "Aktywny na rynku".
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-15
 
Terminy warsztatów poszukiwania pracy
Poniżej publikujemy terminy warsztatów poszukiwania pracy - Grupa II
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-10
 
WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU - wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – I grupa szkoleniowa
W wyniku procesu rekrutacji do I grupy szkoleniowej dot. wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywny na rynku” złożono 36 Formularzy rekrutacyjnych wraz z Opisem działalności gospodarczej.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-02-27
 
Informacja o terminie rekrutacji - wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - nabór do drugiej grupy szkoleniowej
Informujemy, iż zgłoszenia do projektu „Aktywny na rynku” dot. otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach drugiej grupy szkoleniowej będą przyjmowane od dnia 21.03.2017, w dni robocze, w godzinach 7.00 – 15.00 w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Budowlanych 5.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-02-16
 
Harmonogram kursu "Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze"
Poniżej publikujemy harmonogram kursu "Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze"
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-02-10
 
Zakończenie rekrutacji do pierwszej grupy szkoleniowej dot. otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
Informujemy, iż w związku z dużą liczbą zgłoszeń dot. otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywny na rynku” nabór został zamknięty. Nabór do drugiej grupy szkoleniowej planowany jest na miesiąc marzec br.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-02-07
 
Informacja o terminie rekrutacji - wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
Informujemy, iż zgłoszenia do projektu „Aktywny na rynku” dot. otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej będą przyjmowane w dniach 7.02.2017 – 17.02.2017 w godzinach 7.00 – 15.00 w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Budowlanych 5.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-01-26
 
Harmonogram kursu e-Obywatel.
Poniżej publikujemy harmonogram kursu e-Obywatel - ECDL - grupa I.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-12-19
 
Terminy warsztatów poszukiwania pracy
Poniżej publikujemy terminy warsztatów poszukiwania pracy - Grupa I.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-12-16
 
Rozpoczęcie rekrutacji
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn."Aktywny na rynku". Dokumenty rekrutacyjne do otrzymania wsparcia służącego aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w sposób ciągły.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-11-02
 
Rozpoczęcie realizacji projektu
Projekt pn. "Aktywny na rynku" realizowany przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działania 1.2 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy" został uruchomiony od 1 października 2016 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-10-01
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
stat4u
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl