A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna FORUM
FORUM
Zapytanie:

1. Czy trzeba być osobą bezrobotną by skorzystać z kursów?

Nie. Projekt jest skierowany zarówno do osób pracujących jak i nie pracujących. Warunkiem jest ukończenie 25 roku życia, zamieszkiwanie na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej oraz posiadanie wykształcenia co najwyżej średniego.


2. W jakiej cenie są poszczególne kursu?

Wszystkie realizowane w projekcie kursy są darmowe.


3. Jaki rodzaj uprawnień uzyskam po zakończeniu kursu?

MAG (135) moduł 1 wraz z uprawnieniami energetycznymi Grupy 1:

  • Zaświadczenia ukończenia kursu (Eurocentrum), Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (Instytut Spawalnictwa w Gliwicach), Książka Spawacza (Instytut Spawalnictwa w Gliwicach), Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

MAG (135) moduł 2:

  • Zaświadczenia ukończenia kursu (Eurocentrum), Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (Instytut Spawalnictwa w Gliwicach), Książka Spawacza (Instytut Spawalnictwa w Gliwicach)

TIG (141) moduł 1 wraz z uprawnieniami energetycznymi Grupy 1:

  • Zaświadczenia ukończenia kursu (Eurocentrum), Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (Instytut Spawalnictwa w Gliwicach), Książka Spawacza (Instytut Spawalnictwa w Gliwicach), Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

TIG (141) moduł 2:

  • Zaświadczenia ukończenia kursu (Eurocentrum), Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (Instytut Spawalnictwa w Gliwicach), Książka Spawacza (Instytut Spawalnictwa w Gliwicach)

Kierowca i operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą i wymianą butli gazowych wraz z uprawnieniami energetycznymi Grupy I:

  • Zaświadczenia ukończenia kursu (Eurocentrum), Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego (Urząd Dozoru Technicznego), Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

Operator koparki i koparko - ładowarki wraz z uprawnieniami energetycznymi Grupy I:

  • Zaświadczenia ukończenia kursu (Eurocentrum), Świadectwo sprawdzianu na uprawnienia operatora (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego), Książka operatora (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego), Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

4. Czy muszę posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań w zakresie obsługi danych urządzeń?

Nie. Eurocentrum w ramach realizowanego kursu finansuje badania lekarskie, które odbywają się w przeddzień realizacji danego kursu.


5. Co muszę zrobić żeby zapisać się na dany kurs?

Wystarczy złożyć w siedzibie Eurocentrum wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy. Dodatkowo osoby bezrobotne muszą dostarczyć Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej, natomiast osoby zatrudnione muszą dostarczyć Zaświadczenie o zatrudnieniu (od pracodawcy).


6. W jakich godzinach odbywają się szkolenia?

Godziny ustalane są każdorazowo pod potrzeby danej grupy kursantów. Zazwyczaj jednak jest to przedział od godziny 8.00 do 13.00.


Publikowane odpowiedzi ekspertów Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości mają charakter informacyjny oraz edukacyjny ale nie stanowią opinii ani porady. Za zastosowanie się do udzielonych wskazówek i odpowiedzi autorzy forum nie ponoszą odpowiedzialności prawnej. Redakcja forum stara się dokładać należytej staranności w celu prezentowania informacji rzetelnych, prawdziwych, przydatnych i praktycznych, jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ich wykorzystania i zastosowania się do nich. Indywidualne opinie z gwarancją odpowiedzialności, można uzyskać, na skutek złożenia oficjalnego zapytania na adres Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski.


 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl