A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Działy tematyczne O projekcie
O projekcie

W wyniku oceny wniosków, złożonych w ramach Poddziałania 8.3.5 "Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Twoje kwalifikacje w AKO", który zostanie uruchomiony od 1 maja 2018 r., a jego koniec zaplanowano na sierpień 2019 r.

Celem projektu jest pomoc szkoleniowa dla osób zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji dzięki pozyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych.

Projekt jest skierowany do grupy 142 osób w wieku od 25 do 64 roku życia pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo.
W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • posiadają wykształcenie co najwyżej średnie;
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (powiat kaliski, miasto Kalisz, powiat ostrowski, gmina Gołuchów).

W projekcie priorytetowo traktowane będą:

 • kobiety;
 • osoby o osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Kurs spawania MAG (135)  - moduł 1 wraz z uprawnieniami energetycznymi Grupy I

  czas trwania szkolenia: 157h (kurs spawania - teoria 25h + praktyka 120h, uprawnienia energetyczne 12h);
  rodzaj uprawnień: Zaświadczenia ukończenia kursu, Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, Książka Spawacza, Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.
   
 2. Kurs spawania MAG (135)  - moduł 2

  czas trwania szkolenia: 112h (kurs spawania - teoria 12h + praktyka 100h);
  rodzaj uprawnień: Zaświadczenia ukończenia kursu, Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, Książka Spawacza.
   
 3. Kurs spawania TIG (141) - moduł 1 wraz z uprawnieniami energetycznymi Grupy I

  czas trwania szkolenia: 115h (kurs spawania - teoria 23h + praktyka 80h, uprawnienia energetyczne 12h);
  rodzaj uprawnień: Zaświadczenia ukończenia kursu, Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, Książka Spawacza, Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.
   
 4. Kurs spawania TIG (141) - moduł 2

  czas trwania szkolenia: 102h (kurs spawania - teoria 12h + praktyka 90h);
  rodzaj uprawnień: Zaświadczenia ukończenia kursu, Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, Książka Spawacza.
   
 5. Kurs kierowcy i operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą i wymianą butli gazowych wraz z uprawnieniami energetycznymi Grupy I.

  czas trwania szkolenia: 79h (Kurs kierowcy i operatora - teoria 52h + praktyka 15h, uprawnienia energetyczne Grupy I - 12h);
  rodzaj uprawnień: Zaświadczenia ukończenia kursu, Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego, Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.
   
 6. Kurs operatora koparki i koparko - ładowarki wraz z uprawnieniami energetycznymi Grupy I.

  czas trwania szkolenia: 214h  (kurs operatora - teoria 116h + praktyka 86h, uprawnienia energetyczne Grupy I - 12h).
  rodzaj uprawnień: Zaświadczenia ukończenia kursu, Świadectwo sprawdzianu na uprawnienia operatora, Książka operatora, Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.


Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Regulaminie Projektu.

Rekrutacja uczestników:

 • rekrutacja uczestników na wszystkie kursy zawodowe prowadzona będzie w sposób ciągły;
 • informacja na temat rozpoczęcia procedury rekrutacji ukaże się w miesiącu maju 2018 r. i będzie dostępna w siedzibie Eurocentrum, na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja będzie składała się z następujących etapów:

 • złożenie przez kandydatów Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami;
 • ocena każdego z Formularzy zgłoszeniowych przez Specjalistę ds. Rekrutacji (0-110 pkt.);
 • wybór kandydatów na uczestników Projektu zgodnie ogłoszonymi kursami zawodowymi;
 • podpisanie umów na usługi szkoleniowo - doradcze.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektu prosimy składać za pośrednictwem zakładki FORUM na stronie internetowej projektu, lub mailowo: kwalifikacje@euro.ctiw.pl bądź telefonicznie pod numerem 62 736 10 27.

Osoba do kontaktu:

Mariusz Widziński
tel. 62 736 10 27
mobile: 512 949 797
e-mail: m.widzinski@euro.ctiw.pl

 


 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl