facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna V edycja Podsumowania Eliminacji Okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
V edycja Podsumowania Eliminacji Okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
[2018-05-23] V edycja Podsumowania Eliminacji Okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

V edycja Podsumowania Eliminacji Okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w roku szkolnym 2017/ 2018 dobiegła końca. W Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielopolskim w dniu 22 maja br. odbył się finał podsumowujący V edycję eliminacji okręgowych Olimpiady obu jej bloków.

Gośćmi uroczystości byli:

  • Pan Paweł Rajski – Starosta powiatu ostrowskiego;
  • Pan Eugeniusz Namysł – Dyrektor Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim;
  • Pan Zbigniew Matuszczak  - Prezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów;
  • Pan Tomasz Pilarski – Sekretarz Generalny Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów;
  • Pan Rafał Paterek – Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu.

Fundatorami Olimpiady było Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dzięki temu możliwe jest ciągłe rozwijanie Olimpiady i doskonalenie jej formuły.

Konkurs przeprowadzany był w dwóch kategoriach – Bloku A – Innowacje techniczne oraz Bloku – Wynalazczość.

V edycja Eliminacji Okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wynalazczość odbyła się w dniu 11 kwietnia 2018r.w Zespole Szkół Technicznych  w  Ostrowie Wlkp.

W eliminacjach wzięło udział 16 uczniów, którzy reprezentowali 6 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Południowej Wielkopolski.

Zgodnie z regulaminem eliminacje przeprowadzono w dwóch etapach. W etapie wstępnym wszyscy uczestnicy udzielali odpowiedzi pisemnych na 30 pytań testowych i 3 zadania problemowe.

Po pierwszym etapie sklasyfikowano drużyny reprezentujące szkoły. Kolejność placówek  przedstawiła się następująco: III Liceum Ogólnokształcące z Kalisza, Zespół Szkół Ekonomicznych z Kalisza,  Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych  z Ostrowa Wlkp.,  Zespół Szkół Technicznych  z Ostrowa Wlkp. Zespół Szkół Zawodowych  z  Kalisza, Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych  z Ostrowa Wlkp.

W finale dziesięciu najlepszych uczestników odpowiadało na 3 pytania (2 z zagadnień prawnych, 1 pytanie z historii wynalazków).

Do eliminacji  okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i wynalazczości Bloku A – Innowacje techniczne zakwalifikowano ogółem 14 prac, których autorami było 28 uczniów. Ilość prac w poszczególnych konkursach wyniosła:

„P” -    Pomoc dydaktyczna - 4
„R” -    Pomysł techniczny - 4
„U” -    Usprawnienia softwarowo – techniczne - 3
„E” -    Pomysł ekologiczny - 3

Po dokonanej ocenie przez Komisję Okręgową laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
w kategorii P - pomoc dydaktyczna:

Uczeń Błaszczyk Artur -  z Technikum nr 1 z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim za pracę pt.: "Dydaktyczny model elektrowni słoneczno - wiatrowej”,

w kategorii U - usprawnienia softwarowo – techniczne:

Uczniowie Fischer Mikołaj, Bartela Mikołaj, Ciszek Michał z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim za pracę pt.: "Zaginarka do blach z innowacyjnym napędem elektrycznym",

w kategorii R - pomysł techniczny:

Uczniowie Dera Adam, Baraniak Jakub, Kolasiński Krzysztof z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim  za pracę pt.: "Skaner 3D operujący metodą fotogrametrii"

w kategorii E - pomysł ekologiczny:
 
Uczniowie Kaliński Kamil, Porczyńska Małgorzata, Gorzaniak Grzegorz z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim za pracę pt.: "Domowe centrum recyklingu i obróbki tworzyw sztucznych"

Główne kryteria oceny prac konkursowych w czterech kategoriach stanowiły: twórczy charakter rozwiązania, oryginalność, pomysłowość, stopień samodzielności  autora/-ów,  wartości użytkowe przeprowadzonych badań lub zaprojektowanych rozwiązań oraz stopień nowości zastosowanych technik badawczych bądź technik wytwarzania.

Podczas uroczystości laureaci i finaliści Olimpiady zostali nagrodzeni cennymi upominkami, pucharami oraz dyplomami.

Życzymy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości dobrej kontynuacji edukacji oraz wielu sukcesów!
 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl