A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Aktualności
 
Podatek VAT
Informujemy, że zgodnie z podpisanymi Umowami o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu uczestnicy są zobowiązani do przekazania całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2018-03-06
 
Ostateczna lista rankingowa osób, które są rekomendowane do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego
Poniżej publikujemy Ostateczne wyniki oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uczestników projektu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-09-14
 
Lista rankingowa osób, które są rekomendowane do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego
Poniżej publikujemy Wyniki oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uczestników projektu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-08-31
 
Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu będą przyjmowane w okresie 01.08.2017 r. – 11.08.2017 r
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-07-25
 
Informacja odnośnie wypłaty środków
Z informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego środki przeznaczone na wypłatę jednorazowych dotacji inwestycyjnych oraz kolejnych transz wsparcia pomostowego podstawowego zostaną przelane na rachunek bankowy projektu dnia 13.06.2017 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-06-06
 
Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia w postaci szkolenia specjalistycznego
Poniżej publikujemy Listy rankingowe dotycząca przyznania wsparcia w postaci szkolenia specjalistycznego w ramach projektu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-05-19
 
Informacja dotycząca rozliczenia otrzymanego w ramach projektu wsparcia finansowego.
Zgodnie z informacjami dotyczącymi rozliczenia otrzymanego w ramach projektu wsparcia finansowego przekazanymi uczestnikom projektu podczas podpisania umowy niżej do pobrania
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-04-28
 
Nabór wniosków o przyznanie wsparcia mającego na celu sfinansowania szkolenia specjalistycznego
Wnioski o przyznanie wsparcia mającego na celu sfinansowanie szkolenia specjalistycznego w ramach projektu będą przyjmowane w okresie 25.04.2017 r. – 12.05.2017 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-04-24
 
Ostateczna lista rankigowa
Po zakończeniu procedury odwoławczej publikujemy Ostateczną listę rankingową osób, które otrzymały wparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-04-12
 
Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Poniżej publikujemy Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uczestników projektu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-24
 
WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU - OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE
Po zakończeniu procedury odwoławczej publikujemy Ostateczne listy rankingowe.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-12-23
 
WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU
W wyniku procesu rekrutacji do projektu „Kierunek – przedsiębiorczość” złożono 115 Formularzy rekrutacyjnych (Wstępnych Zarysów Biznes Planów).
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-12-09
 
Przedłużenie rekrutacji
Szanowni Państwo uprzejmie informujemy o przedłużeniu naboru wniosków do projektu pn.: „Kierunek – przedsiębiorczość” do dnia 04.11.2016 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-10-25
 
Rozpoczęcie rekrutacji
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn. "Kierunek – przedsiębiorczość”. Dokumenty będą przyjmowane w okresie od 1 września do 31 października br.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-08-25
 
Spotkanie informacyjne nt. realizacji projektu
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia osób planujących założenie działalności gospodarczych w ramach projektu pn.: "Kierunek - przedsiębiorczość". Spotkanie odbędzie się w piątek 26 sierpnia 2016 r. w Ostrowie Wielkopolskim w godzinach od 9.00 do 12.15.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-08-22
 
Dokumenty rekrutacyjne
W dziale Dokumenty są już dostępne dokumenty rekrutacyjne, w tym m.in. Formularz rekrutacyjny. Formularz należy złożyć w siedzibie Eurocentrum dopiero po ogłoszeniu rekrutacji (wrzesień 2016 r.).
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-07-01
 
Rozpoczęcie realizacji projektu
W wyniku oceny wniosków, złożonych w ramach Poddziałania 6.3.1 "Samozatrudnienie i przedsiębiorczość" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Kierunek - przedsiębiorczość", który zostanie uruchomiony od 1 sierpnia 2016 r., a jego koniec zaplanowane na kwiecień 2018 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-06-30
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
stat4u
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl