A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Szkolenia Informatyczne Kurs z zakresu obsługi komputera oraz programów komputerowych wchodzących w skład pakietu Microsoft Office takich jak Microsoft Word i Microsoft Excel
Kurs z zakresu obsługi komputera oraz programów komputerowych wchodzących w skład pakietu Microsoft Office takich jak Microsoft Word i Microsoft Excel

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz programów komputerowych wchodzących w skład pakietu Microsoft Office takich jak Microsoft Word i Microsoft Excel. Po ukończonym kursie uczestnik będzie mógł sprawnie korzystać z możliwości jakie daje komputer, edytor tekstu oraz arkusz kalkulacyjny.

Kurs zakończony będzie wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

Dla kogo:

 • Dla osób, które nigdy nie pracowały na komputerze z wykorzystaniem programu Microsoft Word oraz Microsoft Excel lub;
 • Dla pracowników biurowych, którzy już pracują w programie Microsoft Word oraz Microsoft Excel i chcą poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę.

Informacje o kursie:

Kurs komputerowy obejmuje 18 godz. lekcyjnych z wykorzystaniem komputerów:

 • podstawy obsługi komputera: 4 godz.;
 • zajęcia z zakresu programu Microsoft Word: 7 godz.;
 • zajęcia z zakresu programu Microsoft Excel: 7 godz.

Łącznie cały kurs - 18 godz.

Kurs zawiera następujące zagadnienia:

Podstawy obsługi komputera:

 • Wstęp do obsługi komputera;
 • Budowa komputera;
 • Wstęp do systemu Windows;
 • Programy zawarte w systemie Windows;
 • Zadania praktyczne z systemem Windows;
 • Panel sterowania;
 • Obsługa Internetu oraz przeglądarki internetowej;
 • Tworzenie konta pocztowego;
 • Konfiguracja programu do obsługi poczty.

Obsługa programu biurowego Microsoft Word:

 • Zasady pracy w edytorze tekstu;
 • Wprowadzanie tekstu;
 • Operacje blokowe: zaznaczanie, kopiowanie i przenoszenie tekstu;
 • Sprawdzanie pisowni i gramatyki – korekta;
 • Formatowanie tekstu;
 • Wstawianie i formatowanie grafiki;
 • Tworzenie i formatowanie tabel;
 • Zmiana układu dokumentu;
 • Odwołania w dokumencie;
 • Korespondencja seryjna – dokumenty do wysyłki masowej;
 • Drukowanie i podgląd wydruku;
 • Zapis dokumentu, formaty wyjściowe;
 • Ćwiczenia praktyczne z tekstem.

Obsługa programu biurowego Microsoft Excel:

 • Wprowadzenie w tematykę arkuszy kalkulacyjnych;
 • Arkusz;
 • Komórki;
 • Formuły;
 • Funkcje;
 • Wykresy;
 • Drukowanie;
 • Ochrona danych;
 • Ćwiczenia praktyczne – arkusz kalkulacyjny.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić zgłoszenie zlecenia szkolenia i dostarczyć je do siedziby Eurocentrum lub wysłać na adres-mail: biuro@euro.ctiw.pl

Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać pod numerem tel. (+48 62) 736 10 27, kom. 503 120 344, 512 949 797.

Zgłoszenie zlecenia szkolenia

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl