A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Szkolenia Księgowe Kurs z zakresu obsługi programu księgowego Rachmistrz GT
Kurs z zakresu obsługi programu księgowego Rachmistrz GT

Cel kursu:

Kurs prowadzony będzie w małych grupach szkoleniowych. Celem kursu jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności (warsztaty komputerowe) z zakresu obsługi programu księgowego Rachmistrz GT. Po ukończonym kursie uczestnik będzie przygotowany do samodzielnej pracy w zakresie uproszczonej księgowości w programie Rachmistrz GT.

Kurs zakończony będzie wydaniem certyfikatu ukończenia kursu.

Dla kogo:

 • Dla osób, które planują podjąć pracę na stanowisku związanym z działem księgowości z wykorzystaniem programu księgowego Rachmistrz GT lub;
 • Dla osób, które zajmują się sprawami księgowymi w firmie i chcą poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę.

Informacje o kursie:

Czas trwania kursu - 6 godz.
Miejsce szkolenia - ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Cena szkolenia - 285,00 PLN brutto

Kurs zawiera następujące zagadnienia:

 • Instalacja programu;
 • Pierwsze uruchomienie - kreator wdrożeniowy;
 • Kartoteki (kontrahenci, instytucje, wspólnicy, pojazdy, środki trwałe, wyposażenie);
 • Księgi;
 • Ewidencje (VAT, dowody wewnętrzne, remanenty);
 • Operacje na środkach trwałych;
 • Korekty dokumentów;
 • Deklaracje skarbowe i ZUS;
 • Zestawienia;
 • Administracja.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić zgłoszenie zlecenia szkolenia i dostarczyć je do siedziby Eurocentrum lub wysłać na adres-mail: biuro@euro.ctiw.pl

Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać pod numerem tel. (+48 62) 736 10 27, kom. 503 120 304

Zgłoszenie zlecenia szkolenia

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl