A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Olimpiady
Olimpiady

 

 "Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w swojej działalności szczególne miejsce poświęca młodzieży w ramach innowacyjnego wychowania młodzieży. Od ponad 25 lat organizowana jest Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości, zwana wcześniej Olimpiadą Innowacji Technicznych, a jeszcze wcześniej Turniejem Młodych Mistrzów Techniki. Od roku szkolnego 2022/2023 współorganizujemy cztery nowe Olimpiady:

  • Olimpiadę Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice;
  • Olimpiadę Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce;
  • Olimpiadę Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska;
  • Olimpiadę Innowacji Technicznych w Mechanice.

Olimpiady do dnia dzisiejszego cieszą się bardzo dużym powodzeniem, co dowodzi corocznie bardzo liczna grupa uczestników. O prawidłowej współpracy z młodzieżą i ich opiekunami świadczy fakt ponadprzeciętnych osiągnięć naszych wychowanków w eliminacjach okręgowych i ogólnopolskich obu imprez. Na uwagę zasługuje fakt ścisłej współpracy dotyczącej w/w przedsięwzięć z Urzędem Patentowym RP, Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych.

Olimpiady mają charakter naukowo - techniczny i mają na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół średnich tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiad do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiady rozwijają pasję i kształtują umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024


Podsumowanie etapów regionalnych Olimpiad - okręg Południowa WielkopolskaOlimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice

dla uczniów szkół ponadpodstawowych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2023/2024

HONOROWY PATRONAT:

Wykaz komitetów okręgowych 2023/2024

Plakat informacyjny Olimpiady w Elektronice i mechatronice 2023/2024

Podsumowanie Olimpiady


Olimpiada Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce

dla uczniów szkół ponadpodstawowych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2023/2024

HONOROWY PATRONAT:


Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska

dla uczniów szkół ponadpodstawowych o tytuł:

MŁODEGO EKOLOGA INNOWATORA w roku szkolnym 2023/2024

HONOROWY PATRONAT:


Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice

dla uczniów szkół ponadpodstawowych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2023/2024

HONOROWY PATRONAT:


Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

HONOROWY PATRONAT:

Plakat informacyjny Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości 2023/2024

Podsumowanie Olimpiady

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl