A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Olimpiady
Olimpiady

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

dla uczniów szkół ŚREDNICH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
o tytuł:
MŁODEGO INNOWATORA
POD HONOROWYM PATRONATEM:

Urzędu Patentowego RP


"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w swojej działalności szczególne miejsce poświęca młodzieży w ramach innowacyjnego wychowania młodzieży. Od ponad 25 lat organizowana jest Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, zwana wcześniej Olimpiadą Wiedzy o Wynalazczości i Olimpiadą Innowacji Technicznych, a jeszcze wcześniej Turniejem Młodych Mistrzów Techniki. Olimpiady do dnia dzisiejszego cieszą się bardzo dużym powodzeniem, co dowodzi corocznie bardzo liczna grupa uczestników. We wspomnianym okresie w obu przedsięwzięciach na szczeblu okręgowym udział łącznie wzięło ponad 4 tysiące uczniów szkół średnich, zaś kilkadziesiąt rozwiązań spośród prezentowanych na turniejach, a później olimpiadach stawało się przedmiotem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP jako wynalazki, wzory użytkowe lub przemysłowe. O prawidłowej współpracy z młodzieżą i ich opiekunami świadczy fakt ponadprzeciętnych osiągnięć naszych wychowanków w eliminacjach okręgowych i ogólnopolskich obu imprez. Na uwagę zasługuje fakt ścisłej współpracy dotyczącej w/w przedsięwzięć z Urzędem Patentowym RP, Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół średnich tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Załączniki:

Karta zgłoszenia pracy do eliminacji OITiW - Blok A - załącznik nr 1
Karta zgłoszenia pracy do eliminacji OITiW - Blok A - załącznik nr 1 - .doc (Ms. Word)
Karta zgłoszenia zawodnika do eliminacji OITiW - Blok B - załącznik nr 2
Karta zgłoszenia zawodnika do eliminacji OITiW - Blok B - załącznik nr 2 - .doc ( Ms. Word)
Sprawozdanie autorów prac - załącznik nr 3
Sprawozdanie autorów prac - załącznik nr 3 - .doc (Ms. Word)
Dokumentacja statystyczna dla komitetu szkolnego - załącznik nr 4

Dokumentacja statystyczna Blok A - załącznik nr 5

Dokumentacja statystyczna Blok B - załącznik nr 6

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo właśności przemysłowej - załącznik nr 7
Publikacja "Najkrótsza historia wynalazków" B.Orłowski - załącznik nr 8

WYKAZ KOMITETÓW OKRĘGOWYCH


INFORMACJA – KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B – Wynalazczość, przeprowadzone zostaną w formie online dla okręgów:

  • Południowa Wielkopolska
  • Opolskiego
  • Łódzko - sieradzkiego

w dniu 12 kwietnia 2022r. od godz. 10.00.

Po eliminacjach okręgowych drużyny ww. okręgów zgłoszone zostaną na eliminacje ogólnopolskie


INFORMACJA – KOMUNIKAT

Eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne, przeprowadzone zostaną w formie online dla okręgów:

  • Mazowieckiego
  • Opolskiego
  • Łódzko - sieradzkiego

Prace w formie cyfrowej wraz z krótkim filmikiem proszę o wysyłanie na e-mail olimpiada@euro.ctiw.pl do dnia 09 kwietnia 2022r.

W razie pytań proszę o kontakt z Renatą Kołodziej pod powyższym e-mailem lub pod numer telefonu: 602 795 944

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl