KSU Akredytacja w Krajowym Systemie Usług
PIFS Członkowstwo w PIFS
SUS Standard Usługi Szkoleniowej PIFS
CSZJ Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
AKO Akredytacja Kuratorium Oświaty w Poznaniu
PIFE Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ED Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Ostrów Wielkopolski
FSD Laureat Godła Firma Szkoleniowo - Doradcza roku 2014 i 2015