A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Szkolenia BHP
BHP

Najbliższe szkolenie: ...

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla:

  • pracodawców oraz osób kierujących pracownikami  (pracodawców, w tym osób kierujących  przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami;   brygadzistów, kierowników wydziałów i  innych komórek organizacyjnych;
  • pracowników inżynieryjno - technicznych    (pracowników inżynieryjno - technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji);
  • pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy    (pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby);
  • pracodawców wykonujących zadania służb bezpieczeństwa i higieny pracy    (Szkolenie   jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 11 § 1 kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy)

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie zorganizowane zostanie zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

Zgłoszenie zlecenia szkolenia BHP

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Renatą Kołodziej.
tel.: 62 736 10 27
mobile: 602 795 944
e-mail: biuro@euro.ctiw.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl