A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Projekty
Projekty

Projekty doradczo - szkoleniowe związane z uzyskaniem wsparcia finansowego (dotacja inwestycyjna, wsparcie pomostowe) na utworzenie własnych działalności gospodarczych przez uczestników projektów.

L.p.

Tytuł

Program

Okres realizacji

1.

"Promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu ostrowskiego oraz pleszewskiego"

ZPORR

Działanie 2.5

od 04.05.2005 do 30.04.2007

2.

"Teraz MY!!! – Nowe Mikroprzedsiębiorstwa Południowej Wielkopolski"

ZPORR

Działanie 2.5

od 08.05.2006 do 30.04.2008

3.

"Mój własny biznes"

PO KL
Działanie 6.2

od 02.03.2009 do 28.02.2011

4.

"Moja firma – to proste!"

PO KL
Działanie 6.2

od 01.01.2010 do 31.12.2011

5.

"Drogowskaz do biznesu"

PO KL
Działanie 6.2

od 01.10.2010 do 31.07.2012

6.

"Sam sobie sterem"

PO KL
Działanie 6.2

od 01.10.2010 do 31.07.2012

7.

"Moja własna firma"
(województwo mazowieckie)

PO KL
Działanie 6.2

od 01.01.2011 do 31.12.2012

8.

"Pierwszy krok do biznesu"
(województwo dolnośląskie)

PO KL
Działanie 6.2

od 01.01.2012 do 31.10.2013

9.

"Klucz do sukcesu"

PO KL
Poddziałanie 8.1.2

od 01.03.2012 do 31.12.2013

10.

"Pigułka na kryzys"

PO KL
Działanie 6.2

od 01.01.2013 do 31.12.2014

11.

"Steruj własną firmą"

PO KL
Działanie 6.2

od 01.03.2013 do 28.02.2015

12.

"Skrzydła biznesu"

PO KL
Poddziałanie 8.1.2

od 01.05.2013 do 28.02.2015

13.

"Lek na bezrobocie"

PO KL
Poddziałanie 8.1.2

od 01.05.2013 do 28.02.2015

14.

"Kierunek - przedsiębiorczość"

WRPO
Działanie 6.3.1

od 01.08.2016 do 30.04.2018
15.

"Most do sukcesu"
(województwo opolskie)

RPO OP
Działanie 7.3
od 01.10.2016 do
31.12.2018
16. "StartUP z AKO" WRPO
Działanie 6.3.2
od 01.04.2017 do 30.04.2019

Projekty szkoleniowe dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczniów oraz pracowników i właścicieli przedsiębiorstw.

L.p.

Tytuł

Program

Okres realizacji

17.

"Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
w Południowej Wielkopolsce"

PO KL
Działanie 9.3

od 01.01.2009 do 31.12.2010

18.

"Teraz czas na Nas"

PO KL
Poddziałanie 7.2.1

od 01.10.2009 do 30.09.2010

19.

"Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego"
(podwykonawca)

PO KL
Działanie 9.2

od 04.07.2011 do 31.12.2012

20.

"Wyższe kwalifikacje - nowe możliwości"

PO KL
Poddziałanie 8.1.1

od 01.10.2013 do 31.03.2015

21. "Twoje kwalifikacje - Twoja przyszłość"

WRPO 2014+
Poddziałanie
8.3.2

od 01.10.2016 do
31.12.2017

Projekty szkoleniowe związane z uzyskaniem stażu zawodowego oraz podjęciem zatrudnienia.

L.p.

Tytuł

Program

Okres realizacji

22.

"Od szkolenia do zatrudnienia"

PO KL
Poddziałanie 6.1.1

od 01.01.2012 do 30.06.2013

23.

"Kurs na sukces zawodowy"

PO KL
Poddziałanie 6.1.1

od 01.01.2012 do 31.12.2013

24.

"Szkolenie = zatrudnienie"

PO KL
Poddziałanie 6.1.1

od 01.10.2013 do 31.12.2014

25.

"Pokolenie sukcesu"

PO KL
Poddziałanie 6.1.1

od 01.10.2013 do 31.12.2014

26. "Aktywny na rynku" POWER
Poddziałanie 1.2.1
od 01.10.2016 do 30.08.2018

Projekty związane z świadczeniem usług informacyjnych i doradczych.

L.p.

Tytuł

Program

Okres realizacji

27.

"Punkt Konsultacyjno – Doradczy w Ostrowie Wielkopolskim
i Pleszewie"

Ustawa budżetowa

od 01.01.2004 do 30.06.2005

28.

"Punkt Konsultacyjny KSU w Ostrowie Wielkopolskim"

SPO WKP
Poddziałanie 1.1.1

od 01.07.2005 do 31.08.2008

29.

"Punkt Konsultacyjny KSU w Pleszewie"

SPO WKP
Poddziałanie 1.1.1

od 01.07.2005 do 31.12.2007

30.

"Punkt Konsultacyjny KSU w Kaliszu"

SPO WKP
Poddziałanie 1.1.1

od 01.07.2005 do 31.12.2007

31.

"Punkt Konsultacyjny KSU w Krotoszynie"

SPO WKP
Poddziałanie 1.1.1

od 17.11.2006 do 31.12.2007

32.

"Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych"

PO KL
Poddziałanie 2.2.1

od 01.09.2008 do 31.01.2012

33.

"Punkt Informacyjny Europe Direct Południowa Wielkopolska"

ED

Komisja Europejska

od 01.01.2010 do 31.12.2010

34.

"Punkt Informacyjny Europe Direct Południowa Wielkopolska"

ED

Komisja Europejska

od 01.01.2011 do 31.12.2011

35.

"Punkt Informacyjny Europe Direct Południowa Wielkopolska"

ED

Komisja Europejska

od 01.01.2012 do 31.12.2012

36.

"Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Ostrów Wielkopolski"

ED

Komisja Europejska

od 01.01.2013 do 31.12.2013

37.

"Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Ostrów Wielkopolski"

ED

Komisja Europejska

od 01.01.2014 do
31.12.2017

38.

"Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu"

PO PT
Działanie 4.1

w trakcie realizacji

39.

„Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
w formule one-stop-shops”

PO KL
Poddziałanie 2.2.1

od 06.10.2014 do 31.08.2015

Pozostałe projekty.

L.p.

Tytuł

Program

Okres realizacji

40.

Poprawa dostępności przedsiębiorców do usług oferowanych przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim i oddziale Eurocentrum w Pleszewie

SPO WKP
Poddziałanie 1.1.1

od 01.05.2005 do 31.12.2005

41.

"Zbudowanie i wzmocnienie innowacyjnej sieci współpracy MSP
w ramach Klastera Kotlarskiego"

ZPORR
Działanie 2.6

od 2005 do 2007

42.

"Uruchomienie usług transferu technologii i kojarzenia partnerów do współpracy z MSP w ramach Klastera Kotlarskiego"

ZPORR
Działanie 2.6

od 2006 do 2008

43.

"Wsparcie na rozwój klastera"

Program pilotażowy PARP

od 2007 do 2008

44.

"Elektroniczna platforma danych B2B uprawniających procesy biznesowe pomiędzy EUROCENTRUM INNOWACJI
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI a partnerami biznesowymi"

PO IG
Działanie 8.2

od 01.07.2012 do 30.04.2014

 

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl