A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Projekty
Projekty

 

Projekty doradczo - szkoleniowe związane z uzyskaniem wsparcia finansowego (dotacja inwestycyjna, wsparcie pomostowe) na utworzenie własnych działalności gospodarczych przez uczestników projektów.

L.p.

Tytuł

Program

Okres realizacji

1.

"Promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu ostrowskiego oraz pleszewskiego"

ZPORR
Działanie 2.5

od 04.05.2005 do 30.04.2007

2.

"Teraz MY!!! – Nowe Mikroprzedsiębiorstwa Południowej Wielkopolski"

ZPORR
Działanie 2.5

od 08.05.2006 do 30.04.2008

3.

"Mój własny biznes"

PO KL
Działanie 6.2

od 02.03.2009 do 28.02.2011

4.

"Moja firma – to proste!"

PO KL
Działanie 6.2

od 01.01.2010 do 31.12.2011

5.

"Drogowskaz do biznesu"

PO KL
Działanie 6.2

od 01.10.2010 do 31.07.2012

6.

"Sam sobie sterem"

PO KL
Działanie 6.2

od 01.10.2010 do 31.07.2012

7.

"Moja własna firma"
(województwo mazowieckie)

PO KL
Działanie 6.2

od 01.01.2011 do 31.12.2012

8.

"Pierwszy krok do biznesu"
(województwo dolnośląskie)

PO KL
Działanie 6.2

od 01.01.2012 do 31.10.2013

9.

"Klucz do sukcesu"

PO KL
Poddziałanie 8.1.2

od 01.03.2012 do 31.12.2013

10.

"Pigułka na kryzys"

PO KL
Działanie 6.2

od 01.01.2013 do 31.12.2014

11.

"Steruj własną firmą"

PO KL
Działanie 6.2

od 01.03.2013 do 28.02.2015

12.

"Skrzydła biznesu"

PO KL
Poddziałanie 8.1.2

od 01.05.2013 do 28.02.2015

13.

"Lek na bezrobocie"

PO KL
Poddziałanie 8.1.2

od 01.05.2013 do 28.02.2015

14.

"Kierunek - przedsiębiorczość"

WRPO
Poddziałanie 6.3.1

od 01.08.2016 do 30.04.2018

15.

"Most do sukcesu"
(województwo opolskie)

RPO OP
Działanie 7.3

od 01.10.2016 do
31.12.2018

16.

"Przedsiębiorczość i kwalifikacje sposobem na kryzys zawodowy w Południowej Wielkopolsce"

WRPO
Działanie 6.5

od 31.12.2016 do
31.08.2018

17.

"StartUP z AKO"

WRPO
Poddziałanie 6.3.2

od 01.04.2017 do 30.04.2019

18.

"Przepis na sukces"

WRPO
Poddziałanie 6.3.1

od 01.03.2018 do 31.10.2019

19.

"Nowe jutro"

WRPO
Poddziałanie 6.3.5

od 01.04.2019 do 31.10.2020

Projekty szkoleniowe dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczniów oraz pracowników i właścicieli przedsiębiorstw.

L.p.

Tytuł

Program

Okres realizacji

20.

"Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
w Południowej Wielkopolsce"

PO KL
Działanie 9.3

od 01.01.2009 do 31.12.2010

21.

"Teraz czas na Nas"

PO KL
Poddziałanie 7.2.1

od 01.10.2009 do 30.09.2010

22.

"Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego"
(podwykonawca)

PO KL
Działanie 9.2

od 04.07.2011 do 31.12.2012

23.

"Wyższe kwalifikacje - nowe możliwości"

PO KL
Poddziałanie 8.1.1

od 01.10.2013 do 31.03.2015

24.

"Twoje kwalifikacje - Twoja przyszłość"

WRPO
Poddziałanie
8.3.2

od 01.10.2016 do
31.12.2017

25.

"Twoje kwalifikacje w AKO"

WRPO
Poddziałanie
8.3.2

od 01.05.2018 do
31.08.2019

26.

"Twój sukces"

WRPO
Poddziałanie
7.1.2
od 01.02.2019 do
30.04.2020

Projekty szkoleniowe związane z uzyskaniem stażu zawodowego oraz podjęciem zatrudnienia.

L.p.

Tytuł

Program

Okres realizacji

27.

"Od szkolenia do zatrudnienia"

PO KL
Poddziałanie 6.1.1

od 01.01.2012 do 30.06.2013

28.

"Kurs na sukces zawodowy"

PO KL
Poddziałanie 6.1.1

od 01.01.2012 do 31.12.2013

29.

"Szkolenie = zatrudnienie"

PO KL
Poddziałanie 6.1.1

od 01.10.2013 do 31.12.2014

30.

"Pokolenie sukcesu"

PO KL
Poddziałanie 6.1.1

od 01.10.2013 do 31.12.2014

31.

"Aktywny na rynku"

POWER
Poddziałanie 1.2.1

od 01.10.2016 do 30.08.2018

Projekty związane z świadczeniem usług informacyjnych i doradczych.

L.p.

Tytuł

Program

Okres realizacji

32.

"Punkt Konsultacyjno – Doradczy w Ostrowie Wielkopolskim
i Pleszewie"

Ustawa budżetowa

od 01.01.2004 do 30.06.2005

33.

"Punkt Konsultacyjny KSU w Ostrowie Wielkopolskim"

SPO WKP
Poddziałanie 1.1.1

od 01.07.2005 do 31.08.2008

34.

"Punkt Konsultacyjny KSU w Pleszewie"

SPO WKP
Poddziałanie 1.1.1

od 01.07.2005 do 31.12.2007

35.

"Punkt Konsultacyjny KSU w Kaliszu"

SPO WKP
Poddziałanie 1.1.1

od 01.07.2005 do 31.12.2007

36.

"Punkt Konsultacyjny KSU w Krotoszynie"

SPO WKP
Poddziałanie 1.1.1

od 17.11.2006 do 31.12.2007

37.

"Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych"

PO KL
Poddziałanie 2.2.1

od 01.09.2008 do 31.01.2012

38.

"Punkt Informacyjny Europe Direct Południowa Wielkopolska"

ED
Komisja Europejska

od 01.01.2010 do 31.12.2010

39.

"Punkt Informacyjny Europe Direct Południowa Wielkopolska"

ED
Komisja Europejska

od 01.01.2011 do 31.12.2011

40.

"Punkt Informacyjny Europe Direct Południowa Wielkopolska"

ED
Komisja Europejska

od 01.01.2012 do 31.12.2012

41.

"Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Ostrów Wielkopolski"

ED
Komisja Europejska

od 01.01.2013 do 31.12.2013

42.

"Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Ostrów Wielkopolski"

ED
Komisja Europejska

od 01.01.2014 do
31.12.2017

43.

"Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu"

PO PT
Działanie 4.1

od 01.10.2014 do 31.12.2021

44.

„Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”

PO KL
Poddziałanie 2.2.1

od 06.10.2014 do 31.08.2015

Pozostałe projekty.

L.p.

Tytuł

Program

Okres realizacji

45.

Poprawa dostępności przedsiębiorców do usług oferowanych przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim i oddziale Eurocentrum w Pleszewie

SPO WKP
Poddziałanie 1.1.1

od 01.05.2005 do 31.12.2005

46.

"Zbudowanie i wzmocnienie innowacyjnej sieci współpracy MSP
w ramach Klastera Kotlarskiego"

ZPORR
Działanie 2.6

od 2005 do 2007

47.

"Uruchomienie usług transferu technologii i kojarzenia partnerów do współpracy z MSP w ramach Klastera Kotlarskiego"

ZPORR
Działanie 2.6

od 2006 do 2008

48.

"Wsparcie na rozwój klastera"

Program pilotażowy PARP

od 2007 do 2008

49.

"Elektroniczna platforma danych B2B uprawniających procesy biznesowe pomiędzy EUROCENTRUM INNOWACJI
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI a partnerami biznesowymi"

PO IG
Działanie 8.2

od 01.07.2012 do 30.04.2014

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl